Vodní nádrž České údolíVodní nádrž České údolí

050100150
m

Univerzitní 2762/22, Plzeň