• ZPS Malenovice

    49°12'21.868"N, 17°34'21.243"E

    49.2060744N, 17.5725675E

    1

1

0100200300
m

1 vlastní bod