dálnice s číslem
silnice pro motorová vozidla s číslem
mezinárodní silnice s číslem
silnice I. třídy s číslem
silnice II. třídy s číslem
silnice III. třídy, hlavní ulice
ostatní průjezdné silnice a ulice; zpevněné plochy
jednosměrná ulice; zákazy vjezdu
silnice se zákazem vjezdu motorových vozidel
zpevněná cesta; polní či lesní cesta
pěšina; průsek
víceproudé úseky silnic
semafor; kruhové objezdy
tunel; číslo dálničního exitu
dálnice ve výstavbě nebo v plánu
ostatní komunikace ve výstavbě nebo v plánu
podchod; průchod; schody
železnice
železniční tunel
železniční stanice s názvem; zastávka; zastávka mimo provoz
železnice bez osobní dopravy nebo vlečka
zrušená železnice
železnice ve výstavbě
tramvaj
kabinová lanovka
sedačková lanovka
nákladní lanovka
lyžařský vlek
bobová nebo sáňkářská dráha
zeď
plot obora
elektrické vedení s napětím
les; kleč
vinice; chmelnice; sad
golfové hřiště; zahrady a zastavěné území s budovami (běžná, veřejná, kostel)
průmyslová plocha s budovou; lom
hřbitov; sportovní hřiště
přírodní rezervace nebo památka
hranice národního parku a CHKO
hranice přírodního parku
památná nebo významná alej
hranice vojenského prostoru
hranice státu
řeka (s jezem); propust; trasa lodní dopravy; potok
vodní plocha; bažina
území zaplavované přílivem; útes
občasný tok; podzemní tok
turistické značené trasy; turistický směrovník
místní turistické značení
naučná stezka
značená cyklotrasa s názvem; cyklistický směrovník
značená cyklotrasa s českým a slovenským barevným značením
cyklostezka
vozíčkářská trasa s barevným značením
ferrata, zajištěná cesta
vrchol s názvem a výškou; názvy hřbetů a údolí
vrstevnice s ekvidistancí 10 m, resp. 5 m (pouze dvě nejpodrobnější přiblížení mapy v ČR a SR)
skály; balvany a kamenná pole
plocha holé skály
výrazné skály a kameny; vrt (ropa, plyn); kašna
velký vysílač; vysílač; věž nepřístupná; věžový vodojem
objekt těžkého opevnění; objekt lehkého opevnění; větrný rotor
kostel; kaple; pomník nebo socha; kříž nebo boží muka
číslo autobusového stání

Použité zkratky

ČOVčistírna odpadních vod
ČSSZ, OSSZčeská/okresní správa sociálního zabezpečení
DDMdům dětí a mládeže
DPSdům s pečovatelskou službou
finanční úřad
FVEfotovoltaická elektrárna
gar.garáže
gymn.gymnázium
CHKOchráněná krajinná oblast
KHSkrajská hygienická stanice
knih.knihovna
kot.kotelna
LDNléčebna dlouhodobě nemocných
mateřská škola
městský úřad
MVEmalá vodní elektrárna
NCHnaučná stezka (na Slovensku)
NPPnárodní přírodní památka
NPRnárodní přírodní rezervace
NPnárodní park
NSnaučná stezka
obecní úřad
PPpřírodní památka
PRpřírodní rezervace
rozhl.rozhledna
SOŠstřední odborná škola
SOUstřední odborné učiliště
SPŠstřední průmyslová škola
střední škola
syn.synagoga
ÚPúřad práce
vých. lyž. stop.výchoziště lyžařských stop
vdj.vodojem
vdp.vodopád
vod.vodárna
vod. n., v. n.vodní nádrž
VOŠvyšší odborná škola
vyhl.vyhlídka
zahr., zahr. osada:zahrádky, zahrádkářská osada
ZDzemědělské družstvo
základní škola
ZUŠzákladní umělecká škola
    0255075
    km